Category Archives: Về campuchia

Dân số campuchia

Dân số Campuchia ngày nay là khoảng hơn 16 triệu người. Campuchia là quốc gia thuần nhất về dân cư với hơn 90% dân số là người Khmer và nói tiếng Khmer, ngôn ngữ chính thức. Số còn lại 10% là người Việt, người Campuchia gốc Hoa, người Chăm và người Khmer Loeu sống tập trung ở miền núi phía bắc và đông bắc.  Khoảng 10% […]

Tôn giáo campuchia

Tôn giáo campuchia Phật giáo Nguyên thủy là tôn giáo chính thức của Campuchia, được thực hành bởi hơn 95 phần trăm dân số. Phật giáo là tôn giáo phổ biến và phát triển mạnh mẽ trong tất cả các tỉnh, với ước tính khoảng 4.392 đền thờ tu viện trong cả nước. Phần lớn sắc […]

Văn hóa campuchia

Văn hóa campuchia Nền văn hóa Campuchia có lịch sử phong phú đa dạng trải qua nhiều thế kỷ và chịu ảnh hưởng nặng của Ấn Độ. Nền văn hóa Campuchia cũng gây ảnh hưởng mạnh lên Thái Lan, Lào và ngược lại. Trong lịch sử Campuchia, tôn giáo có vai trò lớn trong các hoạt động văn hóa. Trải qua […]

Kinh tế campuchia

Kinh tế campuchia đã bị tàn phá gần như hoàn toàn sau thời kỳ Polpot Khmer Đỏ , thành phố lớn nhất Phnompenh đứng lên từ một thành phố chết không một bóng người và được khôi phục với vẻ huy hoàng như ngày nay. Ảnh hưởng của chiến tranh ngoại quốc lẫn nội chiến nghiêm […]

Lịch sử campuchia

Theo các công trình nghiên cứu về thời tiền sử và quá trình phát triển của Campuchia, không ai biết chắc chắn rằng con người Campuchia đã sống bao lâu cho đến hiện nay. Người ta chỉ biết rằng, con người sử dụng đá làm công cụ sinh hoạt hằng ngày từ 4000 năm trước […]

Địa lý campuchia

Campuchia có diện tích khoảng 181.035 km2, kéo dài ⅕ từ phía tây nam bán đảo Đông Dương. Vị trí địa lý Campuchia nằm trong vùng nhiệt đới cách điểm phía nam hơn 10 độ so với đường xích đạo. Thủ đô của Campuchia là Pnom Penh. Campuchia là quốc gia năm bên bờ vịnh […]

Hotline: 098 101 55 99